Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Vår vision för Brandbergsskolan bygger på att vi tror att alla elever ska lyckas. Brandbergsskolan ska vara en skola där alla är trygga, har lust att lära, känner sig delaktiga och känner ansvarstagande.

Foto: Mostphotos

På Brandbergsskolan strävar vi efter att alla bemöts med respekt och får vara en del av gemenskapen samt att det ska vara en positiv anda på skolan. Brandbergsskolan ska vara en trygg arbetsplats för alla, vi har nolltolerans mot hot, kränkningar och mobbing. Vuxna ska vara uppmärksamma på och uppmuntra barns alla former av positivt beteende och skapa förtroendefulla relationer.

Brandbergsskolan ska vara ledande vad gäller arbetssätt och resultat och vara en förebild för andra skolor.

Måluppfyllelsen är avgörande för vår skolas framgång. Vi möter därför alla elever utifrån deras individuella kompetenser och behov. Alla medarbetare ska ha elevernas måluppfyllelse som högsta prioritet.

Ständig utveckling och förbättring av vår skola är vårt sätt att förverkliga vår vision.

Senast uppdaterad: 18 september 2018