Trivselregler på Brandbergsskolan LÅ 19/20

Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi tar hand om vår gemensamma arbetsmiljö.

Mobilförbud F-9

Brandbergsskolan kommer att införa ett mobiltelefonförbud. Det innebär att eleverna inte kommer ha tillgång till sin privata telefon under skoldagarna. Skolan har köpt in så kallade mobilhotell som sitter i varje hemklassrum åk 4-9. Undervisande lärare kommer låsa in telefonerna på morgonen. Det innebär vidare att om man som elev har en mobiltelefon på sig under skoldagen så riskerar man att personal på skolan tar den, och att den hämtas av vårdnadshavare efter dagens slut.

Centrumförbud F-9

Brandbergsskolan kommer införa ett förbud mot att vistas i centrumbyggnaden under skoldagarna för samtliga elever på skolan. Istället för att eleverna ska gå till centrum så kommer skolan att erbjuda ett Elevcafé för år 4-9 där man kan handla lite smått och gott. Caféet kommer att drivas av våra elever.

Senast uppdaterad: 7 november 2022