Organisation och ledning

På denna sida finns information angående olika roller på skolan.

Skolledning

 • Krister Tegnestrand, Tf. rektor
  Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för hela verksamheten på skolan.
 • Anna-Maria Sandborg , biträdande rektor
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring fritidshem, förskoleklass och år 1 till 5.
 • Ioanna Costas, biträdande rektor
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring år 6-9.
 • Bobby Sundin, Biträdande rektor Grundsärskola, Lärstudio och Elevhälsa
 • Natasa Jovic, Administrativ Chef
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring ekonomi, administration, lokalfrågor.

Skolrestaurang

Marie-Louise Ackalin, Kökschef
Har tillsammans med sin personal ansvar att tillaga och servera näringsrik kost varje dag.

Vaktmästare

Marko Ivanovic
Har ansvar för dagligt underhåll och skötsel av skolans lokaler.

Elevhälsoteam (EHT)

På skolan finns skolsköterska, kuratorer, speciallärare och studie och yrkesvägledare. Utöver dessa kompetenser ingår också skolläkare, skolpsykolog och närvaroteam i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledningen

 • Evelina Bildik, skolsköterska
 • Amanda Markowicz, Kurator F-3
 • Annika Jankowski, speciallärare
 • Moa Ojanen, studie- och yrkesvägledare

Senast uppdaterad: 14 november 2022