Organisation och ledning

På denna sida finns information angående olika roller på skolan.

Skolledning

 • Helen Forsström Norén, rektor
  Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för hela verksamheten på skolan.
 • Anna-Maria Sandborg , biträdande rektor
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring fritidshem, förskoleklass och år 1 till 3.
 • Björn Larsson, biträdande rektor
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring år 4-9.
 • Bobby Sundin, Biträdande rektor Grundsärskola, Lärstudio och Elevhälsa
 • Natasa Jovic, Administrativ Chef
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring ekonomi, administration, lokalfrågor.

Skolrestaurang

Marie-Louise Ackalin, Kökschef
Har tillsammans med sin personal ansvar att tillaga och servera näringsrik kost varje dag.

Vaktmästare

Marko Ivanovic
Har ansvar för dagligt underhåll och skötsel av skolans lokaler.

Elevhälsoteam (EHT)

På skolan finns skolsköterska, kuratorer, speciallärare och studie och yrkesvägledare. Utöver dessa kompetenser ingår också skolläkare, skolpsykolog och närvaroteam i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledningen

 • Ann-Charlotte Stockling, skolsköterska
 • Amanda Markowicz, Kurator F-3
 • Annika Jankowski, speciallärare
 • Terese Laveryd, studie- och yrkesvägledare

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021