Organisation och ledning

Skolledning

 • Helen Forsström Norén, rektor
  Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för hela verksamheten på skolan.
 • Anna-Maria Sandborg , biträdande rektor
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring fritidshem, förskoleklass och år 1 till 3.
 • Björn Larsson, biträdande rektor
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring år 4-9.
 • Natasa Jovic, intendent
  Har ansvar för det dagliga arbetet kring ekonomi, administration, lokalfrågor.

Skolrestaurang

Marie-Louise Ackalin, Kökschef
Har tillsammans med sin personal ansvar att tillaga och servera näringsrik kost varje dag.

Vaktmästare

Marko Ivanovic
Har ansvar för dagligt underhåll och skötsel av skolans lokaler.

Elevhälsoteam (EHT)

På skolan finns skolsköterska, kuratorer, speciallärare och studie och yrkesvägledare. Utöver dessa kompetenser ingår också skolläkare, skolpsykolog och närvaroteam i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledningen

 • Sara Tariqat Najad , skolsköterska
 • Bobby Sundin, kurator 4-9
 • Carolina Rindefors, Kurator F-3
 • Nina Bolmenstam, speciallärare F-3
 • Andreas Blommé, speciallärare 4-9
 • Annika Jankowski, speciallärare 4-9
 • Emma Neander, studie- och yrkesvägledare F-9

Kontakt för den här sidan: brandbergsskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020