Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Studie- och yrkesvägledning

Målet med att arbeta med studie- och yrkesvägledningen i alla åldrar är att eleverna i slutet av årskurs nio ska kunna göra ett väl underbyggt val. De behöver då ha fått möjlighet att utveckla sin självkännedom och sin omvärldskunskap.

På Brandbergsskolan arbetar vi med studie- och yrkesvägledning ända från förskoleklass upp till årskurs 9. På skolan finns en studie- och yrkesvägledare på 50 %. Studie- och yrkesvägledaren (SYV) fungerar som en konsultativ resurs gentemot de olika arbetslagen. Vi arbetar med studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för alla på skolan. 

Vägledning i vid bemärkelse

Vägledning i vid bemärkelse arbetar vi med genom att lärarna kopplar sin ämnesundervisning till framtiden och livet efter skolan. Det kan också handla om att göra studiebesök med ett "syv-perspektiv" eller att prata om olika yrken. I den vida vägledningen ingår också klassinformation om exempelvis gymnasievalet eller arbetsmarknaden. 

Vägledning i snäv bemärkelse

Studie- och yrkesvägledaren arbetar också mycket med enskilda samtal och ibland gruppvägledning. Det brukar kallas vägledning i snäv bemärkelse. Under samtalen får eleverna möjlighet att reflektera kring egenskaper, förmågor, intressen, motivation och framtidstankar.

Det handlar om att eleverna ska få förståelse för vilka de är, vad de tycker om och vad de intresserar sig för. Samtidigt behöver de få kunskaper om hur livet utanför skolan ser ut, hur arbetsmarknaden fungerar och vilka yrken det finns att välja på. Med sin självkännedom och sin omvärldskunskap i bagaget ska eleverna sedan få stöd i att hitta en väg framåt som passar just dem. Eftersom studie- och yrkesval idag sällan handlar om att göra ett enda val är det viktigt att eleverna får öva upp sin valkompetens – alltså att träna på att fatta och genomföra beslut. 

Kontakt

Moa Ojanen 
Studie- och yrkesvägledare
08-606 77 14
070 606 59 10
moa.ojanen@haninge.se 

Vår studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare heter Moa Ojanen och informerar och vägleder eleverna inför framtida val och beslut som de står inför, gällande studier och yrken. Det kan handla om framtidsfunderingar, intressen och motivation. Moa pratar ofta med elever i årskurs 9, men alla andra elever är så klart väldigt välkomna också! 

Moa nås på telefon, sms och e-post. Se Kontakt-rutan. 

Senast uppdaterad: 27 september 2022