Så här jobbar vi

En tjej och kille sitter framför datorer Foto: Mostphotos

Brandbergsskolan arbetar aktivt med elevernas framtidsdrömmar och självbild. Hos oss är internationalism och mångfald en styrka.

Vi har höga krav och positiva förväntningar på våra elever.

Vi verkar för att eleverna, oavsett bakgrund, ska nå sina mål och att de ska utvecklas, så att de på bästa sätt utifrån sina förmågor, kan bli framgångsrika samhällsmedborgare i en föränderlig och global värld 

Vi arbetar med digitalisering av  skolan, vi använder digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av dessa får eleverna träna sitt tekniska kunnande, men framförallt utveckla sitt lärande och sin förmåga att tillgodogöra sig kunskap på olika sätt.

Senast uppdaterad: 18 september 2018