Trygghet och hälsa

Brandbergsskolan ska vara en trygg och utvecklande plats för alla elever! Vi arbetar för att ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling.

På skolan arbetar personal och elever aktivt tillsammans för att alla i skolan ska känna sig trygga och möta varandra med respekt. Skolan har särskilda rutiner och en plan mot detta. 

Elevhälsan arbetar förebyggande för att eleverna ska må bra. I skolan finns det tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Senast uppdaterad: 13 mars 2021