Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fritidsverksamhet för årskurs F–3

Här hos oss är miljön lärande, utvecklande och lekfull. Vi har fritidshemsverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik och är ett stöd för barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Hela vår verksamhet bedrivs enligt läroplanen (Lgr 11). Det gör vi bland annat genom att integrera målen i stimulerande aktiviteter som utvecklar elevernas nyfikenhet och förmågor.

Elevernas trygghet på fritidshemmen är mycket viktigt och vi önskar ha ett nära samarbete med vårdnadshavare. 

Vi lägger en stor vikt av att se barnen under hela dagen och arbetar med eleverna även under skoltiden och på raster. Vi har ett nära samarbete med lärarna i arbetslagen.

Arbetslag F–1

Förskoleklass och årskurs 1 bedriver sin eftermiddagsverksamhet i förskoleklassens lokaler.

Arbetslag 2–3

Årskurs 2 och årskurs 3 bedriver sin eftermiddagsverksamhet i lokalerna vid sina klassrum.

Fritidshemmets öppettider

  • Kl 06.30 öppnar fritidshemmen
  • Kl 18.00 stänger fritidshemmen

Öppning och stängning sker i förskoleklassens lokaler.

Kontakt

Fritids Förskoleklass
08-606 82 11

Fritids Årskurs 1
08-606 82 17

Fritids Årskurs 2
08-606 91 63

Fritids Årskurs 3
08-606 91 63

Pia Edström
pia.edstrom@haninge.se

Gamze Yücel
yucel.gamze@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 februari 2024