Om skolan

Foto: Mostphotos

Brandbergsskolan är en kommunal grundskola, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan rymmer också grundsärskola från årskurs 6 till 9. Vi kan erbjuda våra elever attraktiva profilinriktningar.

Skolan har även en kommungemensam lärstudio i årskurserna 1-6 samt förberedelseklasser i årskurserna 6-9. Fritidshem finns från förskoleklass till och med årskurs tre.

Positiva vuxna förebilder är en grundförutsättning för att barn ska kunna växa upp och bli morgondagens unga medborgare. Vi har en medieprofil från årskurs sju till årskurs nio.

Senast uppdaterad: 18 november 2022