Jobba hos oss

Foto: Mostphotos

Brandbergsskolan har sedan 2014 bedrivit ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete inom pedagogik och didaktik med goda resultat. Kom och arbeta med oss i en utvecklande multikulturell miljö!

Vi arbetar målinriktat med att ständigt förbättra vår verksamhet. Med fokus på det pedagogiska arbetet i klassrummet samt fritidshemmens utveckling. Vi deltar i såväl större som mindre undervisningsnära forskningsbaserade projekt och har ett nära samarbete i arbetslagen.

"Trygghet, ansvar, glädje, kunskap - tillsammans" är våra ledord.

Senast uppdaterad: 7 mars 2019