Kontakta oss

Skolledning

Helen Forsström Norén
Rektor för grundskola F-9, särskola, lärstudio och Elevhälsoteam
08-606 88 07
helen.forsstromnoren@haninge.se

Martin Andersson
Biträdande rektor årskurs 4-9 och Förberedelseklass
08-606 88 06
martin.andersson@haninge.se

Anna-Maria Sandborg
Tf. Biträdande rektor Förskoleklass och årskurs 1-3
08-606 86 38
anna.sandborg@haninge.se

Natasa Jovic
Intendent
08-606 88 01
natasa.jovic@haninge.se

Elevservice och vaktmästeri

Yvonne Backman
Elevservice
08-606 88 18
yvonne.backman@haninge.se

Marko Ivanovic
Vaktmästare
08-606 88 17
marko.ivanovic@haninge.se

Kontakt för den här sidan: brandbergsskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 september 2018