Vår skola

Foto: Olof Holdar

Välkommen till Brandbergsskolan – en skola för alla! Idag rymmer skolan cirka 550 elever. Skolan har tre profiler; musik, fotboll och media. På skolan finns även grundsärskola, lärstudio och förberedelseklasser. Vi erbjuder fritids för elever i förskoleklass upp till och med årskurs 3.

Att hitta en skola där man kan trivas och utvecklas är viktigt oavsett ålder och bakgrund. För våra nyanlända elever erbjuder vi introduktionsklass med extra stöd i svenska. Vi arbetar aktivt med att hjälpa eleverna öka sin måluppfyllelse.

Våra speciallärare/specialpedagoger arbetar med elever i behov av extra stöd, och vi har ett löpande utvecklingsarbete för att öka trivseln och arbetsron för alla elever på skolan.

Vi har även lovskolor på alla lov, för de som behöver. Våra lokaler inkluderar orkestersalar för musikklasserna, välutrustade salar för bild, hemkunskap, musik, slöjd, NO och en stor idrottshall med klättervägg.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021