Elevhälsans medicinska insatser (EMI)

Doktorssaker Foto: Mostphotos

Här får du information vad Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är.

Skolhälsovården har i samband med nya skollagen bytt namn till EMI (Elevhälsans medicinska insatser) och ingår i den samlade elevhälsan.

Elevhälsan i sin tur omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan.

Tystnads- och anmälningsplikt

Sköterskan har tystnadsplikt och det betyder att känsliga och ömtåliga uppgifter om människors personliga förhållanden inte får föras vidare.

Anmälningsplikten finns inskriven i socialtjänstlagen. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021