Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Elevhälsans medicinska insatser (EMI)

Här får du information vad Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är.

Doktorssaker Foto: Mostphotos

Skolhälsovården har i samband med nya skollagen bytt namn till EMI (Elevhälsans medicinska insatser) och ingår i den samlade elevhälsan.

Elevhälsan i sin tur omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan.

Kontakt

Evelina Bildik
Skolsköterska
08-606 82 25
evelina.bildik@haninge.se

Tystnads- och anmälningsplikt

Sköterskan har tystnadsplikt och det betyder att känsliga och ömtåliga uppgifter om människors personliga förhållanden inte får föras vidare.

Anmälningsplikten finns inskriven i socialtjänstlagen. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021