Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse.

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt.

Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen.

Senast uppdaterad: 13 september 2019