Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, studiero och inflytande

På Brandbergsskolan ska alla elever känna sig trygga och ha studiero. Vi arbetar kontinuerligt med detta tillsammans med elever, personal och elevhälsoteam.

Foto: Mostphotos

Studiero

Grunden till en trygg skolmiljö är att varje elev känner sig sedd. Skolan anpassar undervisningen utifrån ditt barns förutsättningar och behov för att kunna utveckla sina kunskaper.
En tydlig struktur för lektionerna bidrar till att skapa studiero. Brandbergsskolan har en enhetlig struktur för lektionerna med gemensam uppstart och avslut, tydliga mål för innehållet och aktivt lärarstöd.

Trygghet

På Brandbergsskolan är arbetet kring trygghet ständigt pågående genom samarbete mellan personal, skolsköterska, skolans kurator och skolledning.Vi arbetar både förebyggande och med direkta insatser.  Våra kuratorer utreder och följer upp kränkningar. 

Elevinflytande

I arbetet kring trygghet och studiero är eleverna delaktiga genom klassråd och elevråd.
Elevrådet består av en till två representanter från varje årskurs. Elevrådet träffas en gång per månad. Med på elevrådet förutom eleverna, finns en representant från skolledningen.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024