Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Trygghet, studiero och inflytande

Foto: Mostphotos

På Brandbergsskolan ska alla elever känna sig trygga och ha studiero. Vi arbetar kontinuerligt med detta tillsammans med elever, personal och elevhälsoteam.

Studiero

Grunden till en trygg skolmiljö är att varje elev känner sig sedd. Skolan anpassar undervisningen utifrån ditt barns förutsättningar och behov för att kunna utveckla sina kunskaper.
En tydlig struktur för lektionerna bidrar till att skapa studiero. Brandbergsskolan har en enhetlig struktur för lektionerna med gemensam uppstart och avslut, tydliga mål för innehållet och aktivt lärarstöd.

Trygghet

På Brandbergsskolan är arbetet kring trygghet ständigt pågående genom samarbete mellan personal, skolsköterska, skolans två kuratorer och skolledning.Vi arbetar både förebyggande och med direkta insatser.  Våra kuratorer utreder och följer upp kränkningar. 

Elevinflytande

I arbetet kring trygghet och studiero är eleverna delaktiga genom klassråd och elevråd.
Elevrådet består av en till två representanter från varje årskurs. Elevrådet träffas en gång per månad. Med på elevrådet förutom eleverna, finns en representant från skolledningen.

Kontakt för den här sidan: brandbergsskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2021