Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda och alla ska känna sig trygga och välkomna till oss.

Alla elever ska få den vägledning och stimulans de behöver i sitt skolarbete. Om någon behöver extra stöd ska skolan i första hand se till att lärmiljön anpassas efter barnets behov, inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan också vara så att eleven behöver vissa kompensatoriska hjälpmedel.

Om du som förälder/vårdnadshavare har funderingar över ditt barns skolgång ska du i första hand tala med personalen på skolan. Du kan också boka en tid med någon i elevhälsoteamet.

Senast uppdaterad: 17 september 2018