Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fortsatt flexibel skolgång på Brandbergsskolan

För att säkra en långsiktig kvalité i undervisningen fortsätter Brandbergsskolan med flexibel skolgång. Detta innebär att distansutbildning kommer att ges efter klockan 13.00 för samtliga elever i årskurs F–8. Beslutet om fortsatt distansundervisning gäller från den 26 november till och med den 17 december.

Kollage med symboler för corona på grön bakgrund. Foto: Kollage

Brandbergsskolan har en lägre bemanning än vanligt och därför behöver åtgärder genomföras. Detta för att säkra en undervisning av god kvalité och ge lärarna mer tid till att genomföra undervisningen både i skolan och på distans, något som även gynnar våra elever.

Vi är måna om att skapa goda förutsättningar för vår personal i den rådande situationen som kan hålla i sig länge. Vi behöver ställa om för att säkra vår personals arbetsmiljö och våra elevers utbildning.

Vad innebär flexibel skolgång?

I och med flexibel skolgång anpassar skolan undervisningen efter varje enskild årskurs. Grundskolorna har en god erfarenhet från vårens distansundervisning och med utgångspunkt från detta kommer undervisning fortsatt att ske på distans med start den 26 november på Brandbergsskolan. Varje årskurs kommer att få särskild information om hur skolgången kommer att se ut för just dem och då via Schoolsoft.  

Vad innebär distansundervisning på Brandbergsskolan?

Eleverna i F–3 kommer att undervisas i skolan men med andra grupper och lärare.

Eleverna i åk 4–8 kommer att ha undervisning varannan dag på skolan och varannan dag på distans. Distansundervisning innebär att läraren undervisar eleven genom digitala eller analoga skoluppgifter. Uppgifterna kommer eleven att kunna utföra hemma. Eleverna kommer även kunna ta hjälp av skolans läxhjälp som finns tillgänglig på vår fritidsverksamhet. Undervisningen kan komma att bedrivas under halvdagar, varannan dag eller med andra lösningar som skolan bedömer vara genomförbara. Klasslärare för respektive årskurs kommer att informera eleverna samt dess vårdnadshavare direkt via Schoolsoft om vad detta innebär. 

Särskilt stöd

Elever som behöver särskild omsorg eller särskilt stöd i undervisningen kommer att få det fortsatt på plats i skolans lokaler.

Fritidshem

Alla elever som idag har fritidshem kommer att erbjudas omsorg. Skolan kommer även att erbjuda läxhjälp under fritidsverksamhetens tider.

Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Stanna hemma när du är sjuk. Du som har en konstaterad covid-19infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre.
  • Du ska testa dig om dina symtom inte går över inom ett dygn eller om symtomen inte har någon annan förklaring som till exempel allergi, migrän eller liknande. Läs mer på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19. Det är alltid regionen som utifrån de regionala förutsättningarna styr vilka som testas i respektive region.
  • Var noga med din handhygien: Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ. Se till att handspriten innehåller minst 60 % alkohol.

Senast uppdaterad: 26 november 2020